Hệ thống cấp nước sạch

Vườn công nghiệp Bourbon An Hòa xây dựng nhà máy cung cấp nước với tổng công suất là 37.0000m3/ngày đêm phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Chất lượng nước theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCXD 33:2006)

Hiện nay, Nhà máy nước đã đi vào hoạt động và cung cấp nước sạch cho các doanh nghiệp với công suất 3.500 m3/ngày đêm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các doanh nghiệp sản xuất trong khu.

049ccca488ba6c8dace877a1c25098691304014722_tru-cuu-hoa-5x5.jpg


Hit counter: 1251353